Cennik usług ROBSON Robert Myśliński

Dopisanie pilota do pamięci odbiornika u klienta

115 zł netto

Cena dotyczy usługi wykonanej w odległości do 25 km od siedziby firmy. Cena usługi jest niezależna od liczby pilotów dopisywanych do tej samej bramy podczas jednej wizyty. Dopisanie pilota do większej liczby bram przy jednej wizycie w tym samym miejscu liczone będzie dodatkowo do każdej kolejnej bramy po 10,00 zł netto. Jeżeli do bram będzie utrudniony dostęp (np. zaspawane zabezpieczenie przeciw kradzieży), to rozliczenie nastąpi wg stawki za roboczogodziny.

Programowanie pilota lub wpisanie numeru telefonu do urządzenia GSM w siedzibie firmy ROBSON

12 zł netto

Cena dotyczy programowania jednego pilota lub dopisania jednego numeru telefonu do urządzenia GSM. Dotyczy urządzeń, które można programować na odległość.

Pierwsza roboczogodzina

230 zł netto

Bez względu na ilość poświęconego czasu stawka za pierwszą roboczogodzinę zawsze liczona jest w całości.

Następne roboczogodziny

140 zł netto

Za każdą kolejną roboczogodzinę jeżeli dotyczy tej samej naprawy. Druga i kolejne roboczogodziny rozliczane są co ½ roboczogodziny.

Dojazd powyżej 25 km od siedziby firmy

2,50 zł netto/km

 

Za każdy kilometr w dwie strony

Materiały pomocnicze drobne

18 zł netto

Mogą być doliczone przy serwisach liczonych z roboczogodzin.

Przegląd i konserwacja bramy garażowej, przesuwnej lub skrzydłowej w domach jednorodzinnych (cena nie dotyczy siłowników podziemnych)

230 zł netto

Podczas przeglądów i konserwacji kilku bram w jednym miejscu i w tym samym dniu, cena może być naliczana z roboczogodzin, jeżeli dla klienta będzie to korzystniejsze.

Przegląd i konserwacja bramy jednoskrzydłowej z siłownikiem podziemnym w domach jednorodzinnych

400 zł netto

Przy kilku przeglądach w jednym miejscu i przy jednym dojeździe, u jednego klienta policzymy stawkę za roboczogodziny zamiast stawek za przeglądy, jeżeli dla klienta będzie to korzystniejsze.

Przegląd i konserwacja bramy dwuskrzydłowej z siłownikami podziemnymi w domach jednorodzinnych

520 zł netto

Przy kilku przeglądach w jednym miejscu i przy jednym dojeździe, u jednego klienta policzymy stawkę za roboczogodziny zamiast stawek za przeglądy, jeżeli dla klienta będzie to korzystniejsze.

Przegląd i konserwacja bramy przemysłowej automatycznej (wszelkiego typu bramy w firmach i wspólnotach mieszkaniowych)

520-640 zł netto

Cena uzależniona jest od rodzaju i wielkości bramy. Przy bramach o całkowitej wysokości przekraczającej 3 metry lub w przypadku konieczności rozłożenia rusztowania, do roboczogodzin doliczymy 100 zł netto. Przy większej ilości bram w jednym miejscu możliwy rabat.

Przegląd i konserwacja szlabanu

350 zł netto

Przy większej ilości szlabanów możliwy rabat.

 

Uwagi dodatkowe

Części zamienne

Do kosztów naprawy zostanie doliczony koszt części zamiennych. Ich ceny będą zgodne z cennikiem detalicznym producenta. Jeżeli taki nie występuje, będą one zgodne z detaliczną ceną rynkową powiększoną o koszt zakupu. W wypadku braku na rynku polskim oryginalnych części zamiennych lub zamienników, wycena ich dorobienia będzie dokonywana indywidualnie.

Wycena serwisu

Na życzenie klienta, dokładny koszt części zamiennych oraz przewidywany czas naprawy może zostać podany przed przystąpieniem do naprawy, ale po zrobieniu przeglądu lub oględzin przez serwisanta. W wypadku odstąpienia przez klienta od naprawy, po zrobieniu wyceny części zamiennych i szacowanego kosztu naprawy, zostanie pobrana opłata za przegląd danego typu bramy lub za oględziny zgodnie ze stawkami za roboczogodziny z tego cennika.

Drobne naprawy podczas przeglądu

Jeżeli w trakcie przeglądu, za zgodą klienta zostanie dokonana drobna naprawa i wymienione zostaną zużyte części w przewidzianym czasie przeglądu, to klient poniesie tylko koszty przeglądu i zużytych części zamiennych, a nie poniesie kosztu naprawy.

Prace w dni wolne

Przy pracy w nagłych awariach w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz w dniach roboczych po godzinie 18 do stawek za usługi doliczamy 50%.

Kilku serwisantów

Jeżeli do wykonania prac serwisowych wymaganych jest więcej osób, roboczogodziny liczone będą za każdą z nich. W szczególności może to mieć miejsce przy pracach na wysokości, przy dużym ciężarze bram lub niektórych pracach elektrycznych.

Uwagi końcowe

W wypadkach nieobjętych cennikiem stawki będą ustalane indywidualnie. Jeżeli klient nie zdecyduje się na przegląd, nie wykonujemy szczegółowych wycen naprawy bram i automatyki. Ceny mogą być indywidualnie przez Państwa negocjowane tylko przed wykonaniem usługi. Zapraszamy do negocjacji.