Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Naprawa bram

Poniżej znajduje się zestawienie często poruszanych kwestii podczas napraw i konserwacji bram oraz automatyki. Wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu bram pozwoliło nam na zebranie i usystematyzowanie najczęstszych pytań i problemów, które mogą pojawić się podczas przeglądów, konserwacji i napraw bram.

Jak często należy dokonywać przeglądów bram i szlabanów?

Odpowiedź: W przypadku bram do użytku domowego producenci zalecają dokonowanie przeglądów co 12 miesięcy. Natomiast bramy przemysłowe oraz zamontowane w budynkach wielorodzinnych, a także szlabany wymagają częstszej konserwacji, nie tylko ze względu na większą intensywność użytkowania, ale też na inne rozwiązania konstrukcyjne niż w bramach domowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania takiej bramy, zalecamy dokonywanie przeglądów co 3-6 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.

Co zrobić, gdy zabraknie prądu, a trzeba otworzyć bramę lub szlaban?

 

Odpowiedź: Producenci automatyki dają możliwość mechanicznego rozblokowania napędu automatycznego. W takim wypadku przy montażu automatyki klient otrzymuje klucz, którego może użyć, aby rozblokować siłownik i otworzyć bramę w sposób ręczny, tak jakby siłownika nie było.

W wypadku bram przemysłowych z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania rozwiązanie konstrukcyjne przewiduje sterowanie ręczne bramą za pomocą przekładni łańcuchowej.

Kliknij i zobacz jak to zrobić: Bramy przemysłowe > Pytanie: W jaki sposób mogę rozblokować siłownik, aby ręcznie otworzyć / zamknąć bramę?

W większości przypadków jesteśmy w stanie tak zaprojektować montaż automatyki, aby w wypadku braku zasilania siłownik mógł być zasilany z zestawu akumulatorów i na przykład otworzył szlaban na stałe do czasu aż wróci zasilanie. Możemy także dołożyć zestaw zasilania awaryjnego do już istniejącej automatyki.

Dlaczego do naprawy bramy lub szlabanu należy wezwać serwis?

Odpowiedź: Ma to ścisły związek z dwoma kwestiami:

1) bezpieczeństwo użytkowania,

2) wymagania prawne.

Każda brama posiada rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające – mimo jej ogromnego ciężaru – ruch przy wykorzystaniu niewielkiej siły. Są to rozwiązania bazujące na równowadze sił poprzez np. przeciwwagi czy sprężyny skrętne albo naciągowe; siły równoważące przenoszone są przez różne elementy takie jak linki nośne albo wał. Każdy z takich układów posiada zmagazynowaną energię, która poprzez uszkodzenie albo ingerencję osób nieprzeszkolonych, może zostać uwolniona i zniszczyć bramę, spowodować jej upadek, a także szkody w mieniu i w osobach. Dlatego to takie ważne, aby nawet z pozoru niewielkie usterki usuwać z pomocą serwisu.

Dodatkowo prawo europejskie, które dotyczy wszystkich maszyn i urządzeń (deklaracja zgodności WE), nakłada szereg obowiązków. Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkowe jest zatem, między innymi, przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z zautomatyzowaną bramą jako całością oraz zastosowanie odpowiednich środków ochronnych, w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w Załączniku I Dyrektywy Maszynowej.

Zgodnie z powyższym wielu producentów automatyki nie przekazuje klientom indywidualnym instrukcji montażu, ponieważ czynności związane z montażem, konserwacją czy serwisami powinien dokonywać wykwalifikowany personel mający wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia (np. świadectwo kwalifikacyjne E do 1kV).

 

Dowiedz się więcej:

Deklaracja zgodności WE – jest dokumentem, który powienien dostarczyć producent albo ktoś przez niego upoważniony. Taka Deklaracja potwierdza, że wyrób (maszyna, urządzenie) jest zgodny z dyrektywami; w wypadku bram i automatyki mówimy przede wszystkim o Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej.

Dyrektywa Maszynowa (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 mająca na celu zapewnienie "ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów oraz, we właściwych przypadkach, zwierząt domowych i towarów, przede wszystkim w związku z ryzykiem wynikającym z użytkowania maszyn."

Treść Dyrektywy: kliknij, aby przejść do strony.

Na co zwracać uwagę, gdy chcemy zamówić serwis uszkodzonej bramy?

 

Odpowiedź: Wiele zależy od tego co się uszkodziło.

Jeśli brama segmentowa (np. do hali lub garażu) nie chce się w ogóle poruszać, warto odszukać, gdzie w bramie znajdują się sprężyny i zobaczyć czy są one w całości, czy czasami jedna z nich nie pękła. Dobrym sposobem jest rozblokowanie bramy (wysprzęglenie) i sprawdzenie jak porusza się ona podczas otwierania i zamykania ręcznego.

Jeżeli nie działa napęd bramy (siłownik) należy sprawdzić czy w gniazdku zasilającym siłownik jest zasilanie sieciowe np. podłączając tam inne urządzenie (może to być np. lampka biurkowa) lub spojrzeć na stan wyłączników instalacyjnych (albo bezpieczników) w rozdzielnicy w domu. Pozwoli to ustalić czy problem jest w instalacji elektycznej czy też w bramie lub automatyce do bramy.

Jeśli centrala do automatyki nie jest podłączana za pomocą wtyczki sieciowej, ale np. znajduje się w osobnej skrzynce przy bramie albo w obudowie szlabanu, można spojrzeć czy świecą się kontrolki na płycie elektroniki oraz czy wyświetlacz (jeśli jest) pokazuje jakieś wskazania (widać to szczególnie w sterowaniach przemysłowych typu GfA lub Hormann). W przypadku automatyki niektórych firm (np. Nice) pomarańczowa lampa ostrzegawcza potrafi sygnalizować błędy centrali, migając określoną liczbę razy w powtarzajacych się seriach.

Zgłaszajac serwis warto podać te dane, ponieważ pozwoli to szybciej zlokalizować problem i go wyeliminować, szczególnie gdy usterka występuje tylko czasami.